Wat is BPM?

BPM is de afkorting voor Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen. Bij aankoop van een nieuwe auto in Nederland wordt bijna altijd BPM geheven, tenzij de auto een uitstoot heeft van 0 g/km zoals het geval is bij een volledig elektrisch aangedreven auto dan is er geen BPM verschuldigd.

De laatste jaren is de wetgeving BPM meerdere malen veranderd, bij het invoeren van een auto is het zaak om te kiezen voor de meest gunstige BPM regime zodat het te behalen voordeel het groots is. Hierbij helpen wij U graag.

BPM laten berekenen